தமிழ் 化学工程与工艺专业就业前景 拳皇1 2

ஷான் சி மாநிலத்தில் ஷிச்சின்பிங்கின் பயணம்

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டி பொதுச் செயலாளர் ஷிச்சின்பிங் 11ஆம் நாள் ஷான் சி மாநிலத்தில் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொள்ளத் துவங்கினார்.